کاربردها و ویژگی‌های کابل ابزار دقیق

کاربردها و ویژگی‌های کابل ابزار دقیق

کابل ابزار دقیق  کابل‌هایی هستند که برای انتقال سیگنال‌های ولتاژ پایین در سیستم‌های کنترل و اندازه‌گیری استفاده می‌شوند. این کابل‌ها باید دارای ویژگی‌هایی باشند که از انتقال دقیق سیگنال‌ها بدون نویز و اختلال اطمینان حاصل کنند.

ویژگی‌های کابل ابزار دقیق

 • مقاومت بالا در برابر نویز: کابل ابزار دقیق باید در برابر نویز و تداخل الکترومغناطیسی (EMI) مقاوم باشد تا از انتقال دقیق سیگنال‌ها اطمینان حاصل شود.
 • انعطاف‌پذیری بالا: کابل ابزار دقیق باید انعطاف‌پذیر باشد تا بتوان آن را به راحتی در محیط‌های صنعتی نصب کرد.
 • مقاومت بالا در برابر شرایط محیطی: کابل ابزار دقیق باید در برابر شرایط محیطی مختلف مانند دما، رطوبت و اشعه ماوراء بنفش مقاوم باشد.

کاربردهای کابل ابزار دقیق

کابل ابزار دقیق در طیف گسترده‌ای از کاربردها در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. از جمله کاربردهای کابل ابزار دقیق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کنترل فرآیندها: کابل ابزار دقیق برای انتقال سیگنال‌های کنترلی از کنترلرهای صنعتی به تجهیزات فرآیندی استفاده می‌شود.
 • اندازه‌گیری: کابل ابزار دقیق برای انتقال سیگنال‌های اندازه‌گیری از سنسورها و ترانسمیترها به کنترلرها و نمایشگرها استفاده می‌شود.
 • شبکه‌های صنعتی: کابل ابزار دقیق برای انتقال داده‌ها در شبکه‌های صنعتی استفاده می‌شود.

انواع کابل ابزار دقیق

کابل ابزار دقیق در انواع مختلفی تولید می‌شوند که با توجه به ویژگی‌های مختلف مانند نوع هادی، نوع عایق، نوع روکش و شرایط محیطی کاربرد دارند. از جمله انواع کابل ابزار دقیق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کابل ابزار دقیق تک زوج: این کابل از یک زوج سیم تشکیل شده است.
 • کابل ابزار دقیق چند زوج: این کابل از چند زوج سیم تشکیل شده است.
 • کابل ابزار دقیق آرموردار: این کابل برای استفاده در محیط‌های صنعتی خشن که احتمال آسیب به کابل وجود دارد استفاده می‌شود.
 • کابل ابزار دقیق ضد حریق: این کابل برای استفاده در محیط‌هایی که احتمال آتش‌سوزی وجود دارد استفاده می‌شود.

انتخاب کابل ابزار دقیق

برای انتخاب کابل ابزار دقیق مناسب باید به عوامل مختلفی مانند نوع کاربرد، شرایط محیطی و بودجه توجه کرد. در هنگام انتخاب کابل ابزار دقیق باید مشخصات فنی کابل را با نیازهای خود مطابقت دهید.

کابل ابزار دقیق در کنترل فرآیندها:

برای انتقال سیگنال‌های کنترلی از کنترلرهای صنعتی به تجهیزات فرآیندی استفاده می‌شود. این سیگنال‌ها می‌توانند برای کنترل پارامترهای مختلف فرآیند مانند دما، فشار، جریان و غیره استفاده شوند.

در یک سیستم کنترل فرآیند، یک کنترلر صنعتی سیگنال‌های کنترلی را بر اساس اطلاعات دریافتی از سنسورها و ترانسمیترها تولید می‌کند. این سیگنال‌ها سپس توسط کابل ابزار دقیق به تجهیزات فرآیندی منتقل می‌شوند. تجهیزات فرآیندی بر اساس این سیگنال‌ها اقدام به تغییر پارامترهای فرآیند می‌کنند.

کابل ابزار دقیق برای انتقال سیگنال‌های کنترلی در کنترل فرآیندها باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

 • مقاومت بالا در برابر نویز: کابل ابزار دقیق باید در برابر نویز و تداخل الکترومغناطیسی (EMI) مقاوم باشد تا از انتقال دقیق سیگنال‌ها اطمینان حاصل شود.
 • انعطاف‌پذیری بالا: کابل ابزار دقیق باید انعطاف‌پذیر باشد تا بتوان آن را به راحتی در محیط‌های صنعتی نصب کرد.
 • مقاومت بالا در برابر شرایط محیطی: کابل ابزار دقیق باید در برابر شرایط محیطی مختلف مانند دما، رطوبت و اشعه ماوراء بنفش مقاوم باشد.

کابل ابزار دقیق در کنترل فرآیندها در انواع مختلفی استفاده می‌شوند. از جمله انواع کابل ابزار دقیق که در کنترل فرآیندها استفاده می‌شوند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کابل ابزار دقیق تک زوج: این کابل از یک زوج سیم تشکیل شده است. این کابل برای انتقال سیگنال‌های کنترلی با سرعت پایین استفاده می‌شود.
 • کابل ابزار دقیق چند زوج: این کابل از چند زوج سیم تشکیل شده است. این کابل برای انتقال سیگنال‌های کنترلی با سرعت بالا استفاده می‌شود.
 • کابل ابزار دقیق آرموردار: این کابل برای استفاده در محیط‌های صنعتی خشن که احتمال آسیب به کابل وجود دارد استفاده می‌شود.
 • کابل ابزار دقیق ضد حریق: این کابل برای استفاده در محیط‌هایی که احتمال آتش‌سوزی وجود دارد استفاده می‌شود.

انتخاب کابل ابزار دقیق مناسب برای کنترل فرآیندها باید با توجه به عوامل مختلفی مانند نوع کاربرد، شرایط محیطی و بودجه انجام شود.

کابل ابزار دقیق در شبکه‌های صنعتی برای انتقال داده‌ها بین تجهیزات صنعتی استفاده می‌شود. این داده‌ها می‌توانند شامل اطلاعات مختلفی مانند پارامترهای فرآیند، وضعیت تجهیزات و غیره باشند.

کاربردها و ویژگی‌های کابل ابزار دقیق

کابل ابزار دقیق برای انتقال داده‌ها در شبکه‌های صنعتی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

 • مقاومت بالا در برابر نویز: کابل ابزار دقیق باید در برابر نویز و تداخل الکترومغناطیسی (EMI) مقاوم باشد تا از انتقال دقیق داده‌ها اطمینان حاصل شود.
 • انعطاف‌پذیری بالا: کابل ابزار دقیق باید انعطاف‌پذیر باشد تا بتوان آن را به راحتی در محیط‌های صنعتی نصب کرد.
 • مقاومت بالا در برابر شرایط محیطی: کابل ابزار دقیق باید در برابر شرایط محیطی مختلف مانند دما، رطوبت و اشعه ماوراء بنفش مقاوم باشد.

کابل ابزار دقیق در شبکه‌های صنعتی در انواع مختلفی استفاده می‌شوند. از جمله انواع کابل ابزار دقیق که در شبکه‌های صنعتی استفاده می‌شوند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کابل ابزار دقیق تک زوج: این کابل از یک زوج سیم تشکیل شده است. این کابل برای انتقال داده‌ها با سرعت پایین استفاده می‌شود.
 • کابل ابزار دقیق چند زوج: این کابل از چند زوج سیم تشکیل شده است. این کابل برای انتقال داده‌ها با سرعت بالا استفاده می‌شود.
 • کابل ابزار دقیق آرموردار: این کابل برای استفاده در محیط‌های صنعتی خشن که احتمال آسیب به کابل وجود دارد استفاده می‌شود.
 • کابل ابزار دقیق ضد حریق: این کابل برای استفاده در محیط‌هایی که احتمال آتش‌سوزی وجود دارد استفاده می‌شود.

انتخاب کابل ابزار دقیق مناسب برای شبکه‌های صنعتی باید با توجه به عوامل مختلفی مانند نوع شبکه، شرایط محیطی و بودجه انجام شود.

در ادامه به برخی از کاربردهای کابل ابزار دقیق در شبکه‌های صنعتی اشاره می‌کنیم:

 • انتقال داده‌های اندازه‌گیری: کابل ابزار دقیق برای انتقال داده‌های اندازه‌گیری از سنسورها و ترانسمیترها به کنترلرها و نمایشگرها استفاده می‌شود.
 • انتقال داده‌های کنترلی: کابل ابزار دقیق برای انتقال داده‌های کنترلی از کنترلرها به تجهیزات فرآیندی استفاده می‌شود.
 • انتقال داده‌های مدیریتی: کابل ابزار دقیق برای انتقال داده‌های مدیریتی مانند وضعیت تجهیزات، عملکرد فرآیند و غیره استفاده می‌شود.

کابل ابزار دقیق نقش مهمی در شبکه‌های صنعتی ایفا می‌کند و به انتقال دقیق و قابل اعتماد داده‌ها کمک می‌کند.

کابل ابزار دقیق در اندازه‌گیری :

برای انتقال سیگنال‌های اندازه‌گیری از سنسورها و ترانسمیترها به کنترلرها و نمایشگرها استفاده می‌شود. این سیگنال‌ها می‌توانند شامل اطلاعات مختلفی مانند دما، فشار، جریان، ولتاژ و غیره باشند.

در یک سیستم اندازه‌گیری، یک سنسور یا ترانسمیتر سیگنال‌های اندازه‌گیری را تولید می‌کند. این سیگنال‌ها سپس توسط کابل ابزار دقیق به کنترلرها یا نمایشگرها منتقل می‌شوند. کنترلرها یا نمایشگرها این سیگنال‌ها را پردازش می‌کنند و اطلاعات را برای استفاده فراهم می‌کنند.

کابل ابزار دقیق برای انتقال سیگنال‌های اندازه‌گیری در اندازه‌گیری باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

 • مقاومت بالا در برابر نویز: کابل ابزار دقیق باید در برابر نویز و تداخل الکترومغناطیسی (EMI) مقاوم باشد تا از انتقال دقیق سیگنال‌ها اطمینان حاصل شود.
 • انعطاف‌پذیری بالا: کابل ابزار دقیق باید انعطاف‌پذیر باشد تا بتوان آن را به راحتی در محیط‌های صنعتی نصب کرد.
 • مقاومت بالا در برابر شرایط محیطی: کابل ابزار دقیق باید در برابر شرایط محیطی مختلف مانند دما، رطوبت و اشعه ماوراء بنفش مقاوم باشد.

کابل ابزار دقیق در اندازه‌گیری در انواع مختلفی استفاده می‌شوند. از جمله انواع کابل ابزار دقیق که در اندازه‌گیری استفاده می‌شوند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کابل ابزار دقیق تک زوج: این کابل از یک زوج سیم تشکیل شده است. این کابل برای انتقال سیگنال‌های اندازه‌گیری با سرعت پایین استفاده می‌شود.
 • کابل ابزار دقیق چند زوج: این کابل از چند زوج سیم تشکیل شده است. این کابل برای انتقال سیگنال‌های اندازه‌گیری با سرعت بالا استفاده می‌شود.
 • کابل ابزار دقیق آرموردار: این کابل برای استفاده در محیط‌های صنعتی خشن که احتمال آسیب به کابل وجود دارد استفاده می‌شود.
 • کابل ابزار دقیق ضد حریق: این کابل برای استفاده در محیط‌هایی که احتمال آتش‌سوزی وجود دارد استفاده می‌شود.

انتخاب کابل ابزار دقیق مناسب برای اندازه‌گیری باید با توجه به عوامل مختلفی مانند نوع سنسور یا ترانسمیتر، شرایط محیطی و بودجه انجام شود.

در ادامه به برخی از کاربردهای کابل ابزار دقیق در اندازه‌گیری اشاره می‌کنیم:

 • اندازه‌گیری دما: کابل ابزار دقیق برای انتقال سیگنال‌های دما از سنسورهای دما به کنترلرها یا نمایشگرها استفاده می‌شود.
 • اندازه‌گیری فشار: کابل ابزار دقیق برای انتقال سیگنال‌های فشار از سنسورهای فشار به کنترلرها یا نمایشگرها استفاده می‌شود.
 • اندازه‌گیری جریان: کابل ابزار دقیق برای انتقال سیگنال‌های جریان از ترانسمیترهای جریان به کنترلرها یا نمایشگرها استفاده می‌شود.
 • اندازه‌گیری ولتاژ: کابل ابزار دقیق برای انتقال سیگنال‌های ولتاژ از ترانسمیترهای ولتاژ به کنترلرها یا نمایشگرها استفاده می‌شود.

کابل ابزار دقیق نقش مهمی در اندازه‌گیری ایفا می‌کند و به انتقال دقیق و قابل اعتماد سیگنال‌های اندازه‌گیری کمک می‌کند.

 

اشتراک گذاری:

درباره تهران صدرا

صنعت کابل ایران، صنعتی است رو به رشد که در این بین صنایع کابل های تخصصی تهران صدرا به عنوان عضو کوچکی از این جامعه بزرگ تولید سیم وکابل های سیلیکونی را در دستور کار خود قرار داده است. این شرکت با بهره بردن از 17 سال تجربه در زمینه تولید سیم وکابل نسوز (سیلیکونی) اقدام به ارائه محصولات خود به صنایع مختلفی نظیر: صنایع ریلی ، نفت و گاز ، فولاد ،ساختمان، صنایع لوازم خانگی نموده است.

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی : تهران خیابان مفتح جنوبی ،
تقاطع انقلاب پلاک ۱۷ پاساژ ۲۱ طبقه دوم‌ واحد ۴۵

۰۲۱-۶۶۷۵۰۶۱۲
۰۲۱-۳۳۱۱۹۳۴۴
۰۲۱-۳۳۱۱۹۳۰۸
۰۲۱-۳۳۱۱۹۳۸۰

آدرس کارخانه :کرج ،جاده قدیم کرج -هشتگرد ،
نرسیده به شهرک افشاریه ،روبروی کوی بهروز ،کابل تخصصی تهران صدرا

تلفن کارخانه :۴۴۲۰۱۱۰۷-۰۲۶