کد گذاری کابل های ابزار دقیق

کد گذاری کابل های ابزار دقیق

کابل های ابزار دقیق برای انتقال سیگنال های الکتریکی در سیستم های صنعتی و اتوماسیون استفاده می شوند. کدگذاری کابل های ابزار دقیق به منظور شناسایی مشخصات و ویژگی های آنها انجام می شود.

روش های مختلفی برای کدگذاری کابل های ابزار دقیق وجود دارد، اما رایج ترین روش، استفاده از حروف و اعداد است.

در این روش، هر حرف یا عدد، معرف یک ویژگی خاص از کابل است.

برخی از حروف و اعداد رایج در کدگذاری کابل های ابزار دقیق عبارتند از:

 • N: معرف هادی مسی
 • A: معرف هادی آلومینیومی
 • Y: معرف عایق PVC
 • X: معرف عایق XLPE
 • C: معرف شیلد مسی
 • S: معرف شیلد فولادی
 • 2Y: معرف عایق دو لایه PVC
 • 2X: معرف عایق دو لایه XLPE
 • 1: معرف یک رشته هادی
 • 2: معرف دو رشته هادی
 • 4: معرف چهار رشته هادی

به عنوان مثال، کدگذاری NYY 4*1.5 به شرح زیر است:

 • N: هادی مسی
 • Y: عایق PVC
 • Y: عایق PVC
 • 4: چهار رشته هادی
 • 1.5: مقطع هر رشته هادی 1.5 میلی متر مربع

برای آشنایی با کدگذاری دقیق یک کابل خاص، می توانید به کاتالوگ یا وب سایت سازنده آن مراجعه کنید.

نکاتی در مورد کدگذاری کابل های ابزار دقیق:

 • کدگذاری کابل های ابزار دقیق، بر اساس استانداردهای مختلفی انجام می شود.
 • رایج ترین روش کدگذاری، استفاده از حروف و اعداد است.
 • هر حرف یا عدد، معرف یک ویژگی خاص از کابل است.
 • برای آشنایی با کدگذاری دقیق یک کابل خاص، می توانید به کاتالوگ یا وب سایت سازنده آن مراجعه کنید.

کدگذاری کابل های ابزار دقیق بر اساس استانداردهای مختلفی انجام می شود که برخی از رایج ترین آنها عبارتند از:

1. استاندارد IEC 60228:

این استاندارد بین المللی، سیستم کدگذاری را برای کابل های برق و مخابرات، شامل کابل های ابزار دقیق، ارائه می دهد. در این استاندارد، از حروف و اعداد برای مشخص کردن نوع هادی، جنس عایق، نوع شیلد و سایر مشخصات کابل استفاده می شود.

2. استاندارد DIN VDE 0250:

این استاندارد آلمانی، سیستم کدگذاری مشابهی با استاندارد IEC 60228 ارائه می دهد.

3. استاندارد BS 6346:

این استاندارد بریتانیایی، سیستم کدگذاری خاص خود را برای کابل های ابزار دقیق دارد.

4. استاندارد NF C 32-321:

این استاندارد فرانسوی، سیستم کدگذاری خاص خود را برای کابل های ابزار دقیق دارد.

5. استانداردهای ملی:

بسیاری از کشورهای دیگر نیز استانداردهای ملی خود را برای کدگذاری کابل های ابزار دقیق دارند.

علاوه بر استانداردهای ذکر شده، برخی از شرکت های تولید کننده کابل، سیستم کدگذاری خاص خود را نیز دارند.

هنگام انتخاب کابل ابزار دقیق، باید به کدگذاری آن توجه کنید و از مطابقت آن با استانداردهای مورد نظر خود اطمینان حاصل کنید.

نکاتی در مورد کدگذاری کابل های ابزار دقیق:

 • سیستم های مختلف کدگذاری، ممکن است از حروف و اعداد مشابهی برای مشخص کردن ویژگی های مختلف کابل استفاده کنند.
 • برای آشنایی با کدگذاری دقیق یک کابل خاص، می توانید به کاتالوگ یا وب سایت سازنده آن مراجعه کنید.
 • در صورت نیاز، می توانید از متخصصان این حوزه برای انتخاب کابل مناسب و تفسیر کدگذاری آن کمک بگیرید.

روش کد گذاری سیم و کابل های برق

سیم و کابل های برق با توجه به ساختار و مشخصات فنی خود، با حروف و اعداد مختلفی کدگذاری می شوند. این کدگذاری به شناخت و انتخاب صحیح کابل مناسب برای کاربرد مورد نظر کمک می کند.

در ادامه، به روش کدگذاری سیم و کابل های برق بر اساس استاندارد VDE که در ایران متداول است، می پردازیم:

1. نوع هادی:

 • N: هادی مسی
 • NA: هادی آلومینیومی

2. نوع عایق:

 • Y: عایق PVC
 • 2Y: عایق PVC دو لایه
 • X: عایق XLPE
 • 2X: عایق XLPE دو لایه

3. نوع شیلد:

 • C: شیلد مسی
 • S: شیلد فولادی

4. تعداد رشته ها:

 • 1: تک رشته
 • 2: دو رشته
 • 3: سه رشته

5. مقطع هادی:

 • 1.5: مقطع 1.5 میلی متر مربع
 • 2.5: مقطع 2.5 میلی متر مربع
 • 4: مقطع 4 میلی متر مربع

6. ولتاژ:

 • 300/300: ولتاژ 300/300 ولت
 • 600/1000: ولتاژ 600/1000 ولت

به عنوان مثال، کدگذاری N2XY 3*1.5 به شرح زیر است:

 • N: هادی مسی
 • 2Y: عایق PVC دو لایه
 • X: عایق XLPE
 • 3: سه رشته
 • 1.5: مقطع 1.5 میلی متر مربع

در برخی موارد، از حروف و اعداد دیگری نیز در کدگذاری سیم و کابل های برق استفاده می شود.

برای آشنایی با کدگذاری دقیق یک کابل خاص، می توانید به کاتالوگ یا وب سایت سازنده آن مراجعه کنید.

نکاتی در مورد کدگذاری سیم و کابل های برق:

 • سیستم کدگذاری سیم و کابل های  ابزار دقیق برق، بر اساس استانداردهای مختلفی انجام می شود.
 • استاندارد VDE در ایران متداول است.
 • هر حرف یا عدد، معرف یک ویژگی خاص از کابل است.
 • برای انتخاب صحیح کابل، باید به کدگذاری آن توجه کنید.
 • در صورت نیاز، می توانید از متخصصان این حوزه برای انتخاب کابل مناسب و تفسیر کدگذاری آن کمک بگیرید.

کد گذاری کابل های ابزار دقیق

علاوه بر موارد ذکر شده، علامت اختصاری دیگری که روی کابل ها نوشته می شود عبارتند از:

 • H: کابل مطابق با استاندارد CENELEC
 • T: سیم تحمل کننده در کابل کشی هوایی
 • R: حفاظت فولادی نواری شکل
 • G: نوار فولاد گالوانیزه به صورت مارپیچی
 • F: زره فولاد گالوانیزه بصورت سیم با مقطع تخت
 • RE: هادی تک رشته‌ای مقطع گرد
 • RM: هادی چند رشته‌ای مقطع گرد
 • SE: هادی با رشته دارای مقطع قطاعی شکل
 • SM: هادی که هر رشته دارای مقطع قطاعی شکل و هر یک شامل چند رشته باشد
 • RF: هادی چند رشته‌ای مقطع گرد و قابل انعطاف

روش کدگذاری سیم و کابل های برق مطابق VDE

استاندارد VDE یکی از رایج ترین استانداردها برای کدگذاری سیم و کابل های برق در جهان است. این استاندارد توسط موسسه VDE آلمان تدوین شده و به طور گسترده در اروپا و سایر نقاط جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

در روش کدگذاری VDE، از حروف و اعداد برای مشخص کردن ویژگی های مختلف سیم و کابل برق استفاده می شود.

برخی از حروف و اعداد رایج در این روش کدگذاری عبارتند از:

• نوع هادی:

 • N: هادی مسی
 • A: هادی آلومینیومی

• نوع عایق:

 • Y: عایق PVC
 • X: عایق XLPE
 • G: عایق لاستیکی

• نوع شیلد:

 • C: شیلد مسی
 • S: شیلد فولادی

• تعداد رشته ها:

 • 1: تک رشته
 • 2: دو رشته
 • 3: سه رشته

• مقطع هادی:

 • 1.5: مقطع 1.5 میلی متر مربع
 • 2.5: مقطع 2.5 میلی متر مربع
 • 4: مقطع 4 میلی متر مربع

• ولتاژ:

 • 300/300: ولتاژ 300/300 ولت
 • 600/1000: ولتاژ 600/1000 ولت

به عنوان مثال، کدگذاری N2XY 3*1.5 به شرح زیر است:

 • N: هادی مسی
 • 2Y: عایق PVC دو لایه
 • X: عایق XLPE
 • 3: سه رشته
 • 1.5: مقطع 1.5 میلی متر مربع

علاوه بر حروف و اعداد ذکر شده، علامت اختصاری دیگری نیز در کدگذاری VDE به کار می رود.

برای مثال:

 • H: کابل مطابق با استاندارد CENELEC
 • T: سیم تحمل کننده در کابل کشی هوایی
 • R: حفاظت فولادی نواری شکل
 • G: نوار فولاد گالوانیزه به صورت مارپیچی
 • F: زره فولاد گالوانیزه بصورت سیم با مقطع تخت
 • RE: هادی تک رشته‌ای مقطع گرد
 • RM: هادی چند رشته‌ای مقطع گرد
 • SE: هادی با رشته دارای مقطع قطاعی شکل
 • SM: هادی که هر رشته دارای مقطع قطاعی شکل و هر یک شامل چند رشته باشد
 • RF: هادی چند رشته‌ای مقطع گرد و قابل انعطاف

نکته: کدگذاری سیم و کابل های برق به عوامل مختلفی مانند نوع کاربرد، ولتاژ، شرایط محیطی و… بستگی دارد. انتخاب کابل مناسب، نیازمند بررسی دقیق مشخصات فنی و کدگذاری آن است.

برای آشنایی با کدگذاری دقیق یک کابل خاص، می توانید به کاتالوگ یا وب سایت سازنده آن مراجعه کنید.

همچنین می توانید از متخصصان این حوزه برای انتخاب کابل مناسب و تفسیر کدگذاری آن کمک بگیرید.

در آخر، به یاد داشته باشید که کدگذاری سیم و کابل های برق، به عوامل مختلفی مانند نوع کاربرد، ولتاژ، شرایط محیطی و… بستگی دارد. انتخاب کابل مناسب، نیازمند بررسی دقیق مشخصات فنی و کدگذاری آن است.

اشتراک گذاری:

درباره تهران صدرا

صنعت کابل ایران، صنعتی است رو به رشد که در این بین صنایع کابل های تخصصی تهران صدرا به عنوان عضو کوچکی از این جامعه بزرگ تولید سیم وکابل های سیلیکونی را در دستور کار خود قرار داده است. این شرکت با بهره بردن از 17 سال تجربه در زمینه تولید سیم وکابل نسوز (سیلیکونی) اقدام به ارائه محصولات خود به صنایع مختلفی نظیر: صنایع ریلی ، نفت و گاز ، فولاد ،ساختمان، صنایع لوازم خانگی نموده است.

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی : تهران خیابان مفتح جنوبی ،
تقاطع انقلاب پلاک ۱۷ پاساژ ۲۱ طبقه دوم‌ واحد ۴۵

۰۲۱-۶۶۷۵۰۶۱۲
۰۲۱-۳۳۱۱۹۳۴۴
۰۲۱-۳۳۱۱۹۳۰۸
۰۲۱-۳۳۱۱۹۳۸۰

آدرس کارخانه :کرج ،جاده قدیم کرج -هشتگرد ،
نرسیده به شهرک افشاریه ،روبروی کوی بهروز ،کابل تخصصی تهران صدرا

تلفن کارخانه :۴۴۲۰۱۱۰۷-۰۲۶